Stávající mecenáši 

 

TISKÁRNA KRÁL

Velice si vážíme podpory a pomoci, které se nám dostává od pana Jana Krále a jeho týmu v tiskárně. Všechna naše náhlá a náročná přání byla vždy vyslyšena. Bez Tiskárny Král, která sídlí v Plzni by to bylo mohem těžší.

www.razitkakral.cz

_______________________________________________________________________________________

GRAFICKÉ STUDIO Michal NOVÁK

Musíme také poděkovat za nádhernou spolupráci s Michalem Novákem, jehož tiché naslouchání a bohatá zkušenost vedly ke mnohým krásným a milým společným výtvorům v oblasti propagace a nejen té.

www.michalnovak.cz

_______________________________________________________________________________________________________