o mecenášství 

Opravdový mecenáš je někdo, kdo je naplněný filantropickým cítěním a touhou pomáhat.

Velkorysostí a osvícením bývá obdařen člověk skromný a pokorný a nemusí být nutně zámožný.

Mecenášství je stav ducha.