vize 

Začali jsme pracovat s vizí konkrétního prostoru pro pořádání hudebních workshopů, seminářů, realizaci rezidenčních pobytů a dalších uměleckých projektů. Chceme, aby jeho existence podporovala růst dětí, mladých umělců ale také všech, kteří projeví zájem o krásu v jejím duchovním významu. 

Po letech putování, propojování různých skupin lidí, získávání důvěry na různých místech, vkládání důvěry, budování "stanů" na jeden či pár dní a proseb o přijetí, bychom chtěli obydlet kousek své země, abychom sami mohli být těmi, kteří otevírají dveře a přijímají ty, jenž to potřebují.