1. etapa restaurování 

Na začátku toho úkolu jsme byli s naší vírou a nadějí v budoucí nápravu vlastně sami - tedy určitě ne tak úplně sami - měli jsme Svět podle Jakuba. 

Když jsme objevili spojence v tehdejším administrátorovi farnosti Manětín Láďovi Legovi a později i v oblátech, kteří tuto farnost spravují, začala ta naděje přerůstat v důvěru a radost.

A když jsme k tomu úkolu přivedli tehdy první hudebníky - studenty Konzervatoře Plzeň, důvěra a radost sílila a začala kvést. 

Během těch sedmi let se podařilo uskutečnit s pomocí úžasných a ochotných lidí mnoho projektů, koncertů, výstav a dalších akcí, které všechny pomohly získat také důvěru příslušných úřadů a lidí v nich pracujících. Tak se stalo, že všichni ti, kteří pracovali pro projekt záchrany, přispívali finančně nebo jinak pomáhali, se dočkali prvních plodů. 

Částka, která se podařila nasbírat na transparetním účtu do konce léta 2017, umožnila požádat o grant na obnovu movitých kulturních památek, který vypsal Plzeňský kraj. Pro varhany se takto získala částka 450.000 Kč. Společně s 300.000 Kč z projektů, které činily 40% spoluúčast, jsme se pustili do 1. etapy restaurování varhan.

A začala se objevovat nová zajímavá překvapení....... 

 

 

Z restaurátoské zprávy pana varhanáře Dalibora Michka: 

"V červnu 2017 byl stroj varhan manětínského kostela svaté Barbory rozebrán a po odstranění hrubých nečistot odvezen do Studének....
Po částečném rozebrání obou  víceskladových klínových měchů jsme zjistili, že jsou podstatně starší než manětínské varhany. Zápisy, které o tom svědčí, byly podrobně zdokumentovány a během následujících úkonů úzkostlivě chráněny....."
 

Na vyřešení otázky odkud původně měchy pocházejí a jak se možná dostaly do rukou varhanáře Leopolda Spiegela si musíme ještě počkat, ale už dnes tušíme, že tyto měchy jsou nejstarší v celé České republice.

 V první etapě restaurování byly tedy citlivě opraveny měchy nástroje tak, aby se zachovaly všechny vzácné a historicky nenahraditelné prvky - například staré pergameny. 
Přistoupilo se k restaurování vzdušnic, píšťalnic, traktury i části dřevěných píšťal. 

 

Další části varhanního stroje čekají ještě na opatrné ruce restaurátorů. A my se připravujeme na druhou etapu....

A další umělecký projekt, který nám bude opět pomáhat, se jmenuje Na plzeňské paletě 2018 :).