BENEFIČNÍ KONCERTY 2012 


PŘEDEHRA BABÍHO LÉTA
aneb Probuzení Barbořiných varhan


Další menší koncert v manětínském kostele sv. Barbory se uskutečnil 30. 8. 2012.

Účinkovali studenti Konzervatoře Plzeň:

Dina Kadyševa, Tomáš Karpíšek, Vít Müller, Tomáš Polák, 

Barbara Roštíková, Lukáš Švehla, Jana Uhlířová


Dramaturgie koncertu, kterou sestavili sami studenti i jeho provedení bylo potěšením pro návštěvníky, jenž téměř zaplnili kostel.

Částka vybraná na dobrovolném vstupném byla přidána do společného měšce k ostatním již dříve získaným prostředkům na projekt záchrany varhan v kostele sv. Barbory.plakát
 

videoklip

______________________________________________________________________________________________
   
Premiéra  neobarokní suity
PROBUZENÍ BARBOŘINÝCH VARHAN

                   

skladatelé: Pavel Samiec, Jiří Vyšata, Martin Červenka
                                                                                                         
provedení: Komorní orchestr posluchačů Konzervatoře Plzeň


Veronika Vildová - housle, Lucie Panošková - housle, Kristýna Duchoňová - housle,
Michaela Vyhnálková - viola, Hana Vithová - viola,
Dina Kadyševa
- violoncello,
Miroslav Domanja - violoncello,
Iveta Oppová - cemballo, Anna Poubová - kytara,
Petr Švantner
- kytara,
Michal Mikulenka - lesní roh, Radim Vaněk - lesní roh,
Mária Michaela Nejezchlebová - fagot,
Kristýna Formánková
- hoboj,
Jana Uhlířová - akordeon, Barbara Roštíková - akordeon


Tři studenti skladby Konzervatoře Plzeň pracovali v průběhu roku 2012 společně na skladbě pro komorní orchestr inspirováni nejen nádhernou atmosférou kostela sv. Barbory, jeho vzácnými barokními skvosty, neobvyklým nástrojem na kůru kostela, ale také manětínskou krajinou. Tato skladba o několika větách v neobarokním stylu byla nastudována jinými studenty Konzervatoře a dramaturgicky spojena s částí koncertu profesionálních hudebníků.

Mladí hudebníci se pokoušejí pomoci vlastními silami, učí se odevzdat část svého času i schopností. Na oplátku získávají cenné zkušenosti. Motiv opravy a záchrany duchovních hodnot, ukrytých ve zdánlivě nepotřebném kostele, je nejen pro ně obrovským darem.

Úzká spolupráce se ZUŠ v Jagellonské ulici v Plzni nám umožnila pozvat všechny přítomné na výstavu nádherných dětských výtvarných prací, které vznikly letos v květnu v Manětíně v kostele sv. Barbory a nejen tam.

                                                                   _____________________

koncerty se uskutečnily:
28. října 2012, kostel sv. Barbory, Manětín
25. listopadu 2012, Dům hudby, Plzeň
1. prosince 2012, Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánská Týnice

                                                                   _____________________

hosty koncertů byli:
smíšený pěvecký sbor Česká píseň, dirigent – Vojtěch Jouza, varhany – Adam Viktora
Jarmila Vlachová – akordeon, Miroslav Vilímec – housle
soubor Musica ad Gaudium

                                                                  ______________________


Projekt získal podporu Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského a pana Petra Formana, herce a režiséra a dnes uměleckého ředitele Plzeň EHMK 2015.

                                                                 ______________________
 

Slovo Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského při koncertu na záchranu varhan u sv. Barbory v Manětíně


Milí Jakubovi přátelé!

Jsem rád, že máte krásné ideály, právě tak, jako je měl Jakub. Každý člověk potřebuje mít ideály. Jako mladý je má vysoké a ušlechtilé, jak přibývá věku, stává se, že jeho ideály se bohužel redukují a stávají se víc přízemními. Snažte se udržet své ideály vysoké a čisté po celý život. To je možné jedině tak, že se budete snažit tyto ideály s velkým úsilím uskutečňovat. Stejně, jako to dělal Jakub. Je ovšem důležité usilovat o to, abyste těmito ideály nerealizovali sobecky jen svoje přání a svoje potěšení, ale abyste je vnímali jako službu pro druhé, chtěli jimi druhým sloužit a přinášet jim dobro a štěstí.

Když se o to budete upřímně snažit, máte naději poznat, že tím nejvyšším ideálem je Bůh. V něm všechny pravé a vznešené ideály mají svůj původ. Každý ideál má v sobě odlesk pravdy, dobra a krásy. Bůh sám je Pravda, Dobro a Krása v plnosti. Proto každý ušlechtilý ideál je dar od Boha, který k Bohu vede toho, kdo ten dar dostal, i ty, kterým jeho uskutečňováním slouží.

Bůh dává schopnosti a nadání a zároveň i touhu tyto dary rozvinout a obohatit jimi druhé i sebe. Je  velmi důležité si uvědomit, že ten největší dar, který jsme dostali, je sám život. Snažte se ho prožívat tak dobře a poctivě, abyste se svým bytím a jednáním stali velkým darem pro druhé. Znamená to nechtít život rozplýtvat v nejrůznějších hloupostech, ke kterým může svádět mládí a nezkušenost a také falešné chápání svobody jako možnosti dělat cokoliv, bez zodpovědnosti a bez poctivého poslouchání hlasu svědomí. Takové jednání totiž může šance na dobrý život zeslabit nebo dokonce velmi zkomplikovat a omezit, včetně toho, že se pak nepodaří rozvinout a co nejlépe uplatnit všechno to nadání a obdarování.

Přeji vám všem, abyste naplno uskutečnili plány, které Bůh s Vámi má. Pak budete šťastní a budete přinášet štěstí i lidem kolem vás. Budu se modlit, aby se vám to podařilo.
                                                                                                                 
                                                                                                          Biskup František Radkovský
 

                                                          _______________________                                                                Za finanční podporu musíme poděkovat Magistrátu města Plzně a Plzeňskému kraji.


Za duchovní podporu a spolupráci patří veliký dík pro pátera Martina Sedloně, OMI, Míru Koču, Láďu Lega, farnice Římskokatolické farnosti Manětín, město Manětín, ale také jsme velmi vděční za přijetí a pomoc PhDr. Ireně Bukačové a jejím spolupracovníkům v Mariánské Týnici.Výtěžek z koncertů bude poskytnut na projekt záchrany vzácných varhan v kostele sv. Barbory v Manětíně.


 
  plakát 1       plakát 2     plakát 3     program     program str.2     RECENZE                     film o projektu