VÝSTAVA DĚTSKÝCH OBRAZŮ V DOMĚ HUDBY, SBORNÍK, FILM 

 

Od 18.11. 2013 do 10.1. 2014 jsme vystavovali v Domě hudby. Dětské obrazy tento moderní a krásný prostor rozsvítily svou barevností a prohřály upřímností a radostí svých autorů.
Výstava měla mnoho kladných ohlasů nejen z řad návštěvníků Domu hudby, ale také z řad studentů a profesorů Konzervatoře Plzeň, jíž tato budova patří.
Na vernisáži výstavy se sešli téměř všichni, kteří měli s projektem něco společného - muzikanti, malí výtvarníci, jejich učitelky, pan starosta Manětína i pan starosta Chanovic, kde jsme v létě 2013 byli s výstavou i koncertem, a také oba patroni projektu, Mons. František Radkovský a Petr Forman.

Sborník textů a obrázků, který vznikl na podporu projektu, dostal požehnání od otce biskupa. Byl to velmi silný moment celého podvečera. 

 

 

PROBUZENÍ BARBOŘINÝCH VARHAN
sborník vydaný na podporu projektu záchrany varhan v kostele sv. Barbory v Manětíně obsahuje:

Mons. František Radkovský, biskup plzeňské diecéze 
                O Lásce, Slovo ke studentům
                
Jana a Marek Roštíkovi, Svět podle Jakuba
                Poděkování
               
PhDr. Irena Bukačová , ředitelka Muzea a galerie severního Plzeňska
                Kostel svaté Panny a mučednice Barbory v Manětíně
                
Mgr. Lenka Bočanová , hudební historička
                Nebarokní suita
                
MgA. Adam Viktora, varhaník
                Varhany sv. Barbory
               
Mgr. Karel Syka, ředitel ZUŠ a Galerie Paletka
                Baroko v umění

Petr Forman, herec, režisér a umělecký ředitel Plzeň EHMK 2015
                Zamyšlení
               
P. ThLic. Martin Sedloň, OMI, duchovní správce farnosti Manětín
                Cesta

obrázky dětí ze ZUŠ v Jagellonské ulici v Plzni, které vznikly pod vedením jejich učitelek: Jany Vackové, Marie Šedé Němejcové a Alice Kopečkové

fotografie

 


7.1. 2014 na závěr výstavy dětských obrazů se uskutečnilo setkání s hosty, kteří mají blízko k Manětínu, hudbě a umění, varhanám a všemu krásnému.
Promítli jsme film o projektu, který můžete zhlédnout i vy na: https://www.youtube.com/watch?v=5J8U-OSKD48 V průběhu večera vystoupily děti z Manětínské ZUŠ, mile provázaly jednotlivá témata hovoru a potěšily všechny přítomné. Poděkování za jejich vystoupení patří paní L. Bočanové. A my jsme rádi, že se dětem v plzeňském Domě hudby líbilo.

OBRÁZKY DĚTÍ ZE ZUŠ V JAGELLONSKÉ ULICI K PROJEKTU
Probuzení Barbořiných varhan