POUŤ NEOBAROKNÍ SUITY A VÝSTAVA DĚTSKÝCH OBRAZŮ 

 

Z množství obrázků, které vytvořily děti ze ZUŠ Jagellonská, aby tak podpořily svoje starší kolegy hudebníky v jejich snažení a samy vyjádřily své pocity z nádherného a duchovně bohatého prostředí kostela, byl vybrán soubor o přibližně sedmdesáti obrazech. Dětské práce byly adjustovány, aby tak byly připraveny na svou pouť spolu s Komorním orchestrem Konzervatoře Plzeň a originální skladbou.

Naším cílem není pouze získání finančních prostředků z dobrovolného vstupného a případných darů, které poslouží k záchraně varhan. Chtěli bychom opět vzbudit zájem o místo, které se v minulosti těšilo přízni nejen místních obyvatel a bylo významnou poutní tradicí. Ať už to bylo dané jeho patronkou, nebo zajímavostí samotné stavby, nebo snad zázračnou studnou, tisíce poutníků  přicházely dvakrát do roka a přinášely dary.
    
 

 

 

24. května 2013 - Kostel Panny Marie Nanebevzetí v Plasích

první místo, které na své letošní pouti navštívil Komorní orchestr studentů Konzervatoře Plzeň

 

Neobarokní suita se hrála poprvé po delší době opět před publikem. Cemballového partu se ujala paní prof. Müllerová, což bylo pro studenty úžasným povzbuzením. Jen pro tento večer jsme instalovali vlastně poprvé nově sestavenou výstavu dětských výtvarných děl.

Po studentském orchestru vystoupil se svým programem pěvecký smíšený sbor Komorní soubor českých muzikantů z Plzně.

 

 

9. června 2013 - Frišova vila - Plzeň

Další koncert, kterým jsme chtěli návštěvníky seznámit s úžasným
prostorem, kterým je kostel sv. Barbory, ale nejen s tím.

Opět jsme nainstalovali výstavu, získali jsme prvního patrona jednoho z obrázků.

Komorní orchestr tentokrát podpořil svou skvělou hrou na violu pan prof. Josef Fiala.

Ve druhé polovině komorního setkání nedělního odpoledne zněly sólové skladby od G. Jacoba, J.S. Bacha, P. Fialy a A. Piazzolly v podání jednotlivých členů orchestru - M. M. Nejezchlebové, K. Duchoňové, B. Roštíkové, D. Kadyshevy a P. Švantnera.

Dobrovolné vstupné jsme ponechali Frišově vile.

Sušenky, které jsme si napekli, jsme si také snědli, pozvali jsme i návštěvníky.

 

 

 

23. června 2013 - Meditační zahrada - Plzeň

Vydali jsme se na cestu, abychom posbírali možná jen drobné - ale i za ty
jsme vděční - na důležité kroky vedoucí k opravě varhan v kostele sv. Barbory. Nicméně na naší cestě jsme si uvědomili, že peníze na opravy jsou potřeba
i pro jiná místa. A my nepotřebujeme jen peníze, ale především zájem lidí, budoucích návštěvníků nebo snad i příštích poutníků. A tak jsme se rozhodli
a dobrovolné vstupné z tohoto koncertu jsme věnovali na opravu cest
v Meditační zahradě. Na oplátku se o nás pěkně postarali.

Hrálo se venku před kaplí, slunce hřálo a atmosféra byla krásná. I v druhé půli koncertu ji naplnil pan Jiří Vyšata ( jeden z autorů neobarokní suity) svojí hrou
na harfu, kterou doprovodili ptáci z korun okolních stromů.

Získali jsme dokonce druhého patrona dalšího obrázku.

A také poděkování otce biskupa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. srpna 2013 - areál zámku Chanovice

 

V Chanovicích už mají opraveno. Očekávali nás s radostí a zvědavostí. Z výkonu studentů opět podpořených panem prof. Josefem Fialou a jeho virtuosní violou byli nadšeni a věříme, že na nás nezapomenou a přijedou se někdy podívat do sv. Barbory.

Ve druhé půli koncertu zazářil akordeonista Petr Vacek.

Výstavu jsme opět instalovali, aby návštěvníkům umocnila dojem z hudby.

Neuvěřitelně krásné odpoledne a večer zakončil neuvěřitelný kapr s koprovou omáčkou - specialita místního pana hospodského.

Vstupné jsme dostali na cestu s sebou, takže jej přikládáme do měšce na varhany.

A ještě něco - Chanovice jsou milým místem nejen pro nás, ale hlavně pro jednoho ze skladatelů - Pavla Samiece.

 

A další cesta je před námi……………….