POČÁTKY PROJEKTU PROBUZENÍ BARBOŘINÝCH VARHAN 


Ve skutečnosti jsme začali na projektu Probuzení Barbořiných varhan pracovat už na jaře roku 2011 poté, co k nám přišla informace o manětínských varhanách a jejich špatném stavu od bývalých studentů Konzervatoře Plzeň - varhaníka Jana Doležela a trumpetisty Jana Vitingera. S těmi jsme 31. 12. 2010 uskutečnili vlastně první koncerty, výtěžek z nich věnovali hudebníci na činnost o. s. Svět podle Jakuba. 

I náš následný projekt - výstava, vernisáž a derniéra výstavy Matěje Formana (říjen až listopad 2011) souvisel s varhanami v Manětíně - Matějem Formanem věnovaný obrázek byl vydražen ve prospěch tohoto projektu.

V prosinci 2011 už koncert České písně v Manětíně nesl název Probuzení Barbořiných varhan v podtitulu.