myšlenka projektu 

 

 

  

V říjnu 2015 zazněl ve Velké Synagoze v Plzni výjimečný koncert inspirovaný pěti plzeňskými řekami. Pět skladatelů zkomponovalo pro Evropské hlavní město kultury pět symfonických vět, které společně s pěveckým sborem přednesl orchestr složený ze studentů hudebních škol z pěti evropských měst včetně hostitelské Plzně. Pěvecké sbory a orchestr vedl dirigent latinsko-amerického původu Norman Gamboa. Šlo o jeden z velkých projektů v rámci hlavního hudebního programu Plzně 2015, který připravilo občanské sdružení Svět podle Jakuba ve spolupráci s plzeňskou konzervatoří a dalšími institucemi.

Na počátku byla úvaha nad významem slova domov. Je to krajina, lidé, informace. Domov je pro každého z nás tak důležitý, že kamkoliv přicházíme, neseme si ho s sebou. Vnímáme prostředí, které jej vytváří společně s lidmi, kteří v něm žijí, ale také s novými lidmi, kteří přicházejí, a jen upřímnost a tolerance může pomoci ke vzájemnému porozumění.

Poté následovala úvaha nad důležitým médiem - voda jako informace, voda jako život, voda jako cesta.  A řeky, které sbírají vodu, aby ji donesly do našeho města, aby plynula jednou řekou dále, se pro nás staly symbolem skutečné potřeby společné práce a zodpovědnosti za její výsledek.

K tomu se nám tak nějak objevilo číslo 5. Je to zvláštní číslo, které nás provází.  Najdeme jej nejen na konci několika pro město tak důležitých letopočtů.  Nejen, že naše město má pět řek.  Pětka má také souvislost s člověkem, když vezmeme v úvahu pět vrcholů lidského těla. S lidským životem - pokud ho rozdělíme do pěti období - zrození, zrání, dospělost, stárnutí a odchod z tohoto světa. Člověk má také pět smyslů, kterými vnímá hmotný svět.

Už v lednu 2013 jsme oslovili pět nadějných plzeňských skladatelů - M. Červenku, P. Samiece, J. Vyšatu, T. Karpíška a jejich profesora doc. J. Bezděka. Představili jsme jim naši myšlenku, oni se nechali inspirovat každý jednou z pěti plzeňských řek a zkomponovali pět samostatných symfonických vět. Každá z řek má své jméno, svou náladu, historii okolí, jímž protéká, každá má svůj úkol. To vše se také projevilo ve tvorbě našich skladatelů. Všichni mají své příběhy, které je přivedly a provedly jejich tvorbou. Chtěli jsme, aby lidé měli možnost se s nimi seznámit a zaposlouchali se do zvuku krajiny, která tvoří náš domov.