Berounka

Jiří Bezděk

" Moje Berounka...

Přináší mi úlevu od každodenního shonu, protože se k ní útíkám, když mohu relaxovat na chalupě na severním Plzeňsku. Svojí lásku k ní jsem již vyjádřil ve 2. symfonii "Krajino duše mé..." Zde jí oslavuji ve formě kantáty jako soutok posílený čtyřmi řekami, který majestátně směřuje k Vltavě, ku Praze. Ke glorifikaci jsem přizval básnířku a skladatelku Romanu Schuldovou, která napsala texty."

Jiří Bezděk 


Jiří Bezděk (*1961) skladatel, hudební teoretik a publicista.

Docent na Západočeské univerzitě. Studoval na plzeňské konzervatoři hru na akordeon, pak na HAMU skladbu a hudební teorii. Doktorát Ph.D. složil na Karlově univerzitě, docenturu pak na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V roce 2007 vyšel tiskem Bezděkův umělecký a vědecký profil (autor Jaroslav Fiala; vyd. ZČU Plzeň). Dnes je vedoucím Katedry hudební kultury FPE ZČU.

Bezděkovy skladby (přehled díla čítá bezmála 70 skladeb) se dosud objevily na 6 CD. Mnohé byly provedeny na mezinárodních festivalech a tribunách (v Reykjaviku, Vídni, Sofii, Mnichově, Norimberku, Regensburku, Výmaru, Chemnitz, Rohru, Arhusi, Ostravě atd.) Z domácích festivalů pak např. na Dnech soudobé hudby v Praze, Pražských premiérách, na Hudební přítomnosti v Brně, na Mladém pódiu v K. Varech, Tribuně komorní písně, Smetanovských dnech v Plzni atd. V roce 1996 autor představil své skladby na vlastním půlvečeru ve Vídni, dnes však často mohou slyšet jeho skladby posluchači především v Bavorsku. V roce 2002 si u Jiřího Bezděka objednal skladbu americký komorní soubor Moebius Ensemble - soubor pedagogů Columbijské univerzity v New Yorku a autora pozval na její premiéru. Na hudební fakultě Columbijské univerzity také pak Jiří Bezděk pronesl přednášku o své tvorbě a české soudobé hudbě. V roce 2004 měly dvě jeho skladby premiéru v Radě Evropy ve Štrasburku, v den přijetí ČR do EU, jejichž mimořádný úspěch ocenila i osobním dopisem česká velvyslankyně v radě Evropy Vlasta Štěpová. Skladby Jiřího Bezděka si často zařazují plzeňští interpreti do svých zahraničních vystoupení nebo si je k uvedenému účelu u Jiřího Bezděka přímo objednávají. Bezděkovy skladby takto pravidelně uvádí v zahraničí třeba soubor Musica ad Gaudium či cembalistka Alena Tichá. Od 2013 je vydává německé vydavatelství Edition Brendel.

Velký podíl v Bezděkově odborné práci patří též publikační činnosti. Je autorem školy hry na keyboard, dále 4 hudebně teoretických publikací, z nichž některé se hojně používají jako studijní texty na hudebních školách všech stupňů po celé republice (např. skriptum "Úvod do harmonizace české lidové písně" už vyšlo ve 4. vydání). Za největší počin v této oblasti pak sám autor považuje vydání knihy Soudobá hudba před tabulí, která pomáhá přístupu soudobé vážné hudby do hudebních i všeobecně vzdělávacích škol a je určena i široké posluchačské veřejnosti.