Historia Ionae, Historia Jephtae, Vanitas vantitatum

G. Carissimi

12. 8. - 18. 8. 2023

Tématem letošního ročníku budou krátká "oratoria" skladatele Giacoma Carissimiho. Jeho působení je spojeno s jezuitským vzdělávacím institutem Collegium germanicum, díky němuž byla jeho díla vydatně šířena po celé Evropě. Oratoria jsou vyprávěním známých biblických příběhů, které Carissimi zpracoval pro virtuózní zpěváky s doprovodem basso continua. V jednotlivých dílech se projevuje nejen Carissimiho cit pro dramatické scenérie, ale také se zde vyskytuje řada zvukomalebných efektů (jako např. zobrazení mořské bouře v Jonášovi). Případně bude program doplněn o virtuózní moteta C. Monteverdiho.

Cílem projektu je nastudování díla a jeho následné provedení na třech koncertech, které se uskuteční v kostele sv. Barbory v Manětíně, v kostele sv. Jakuba na Prusinách a v kostele sv. Petra a Pavla v Liticích pod záštitou Letního barokního festivalu podporovaného Plzeňským krajem.

LEKTOŘI

Jakub Kydlíček / dirigent

Gabriela Eibenová / zpěv

Lukáš Vendl / basso continuo


KDO SE MŮŽE HLÁSIT?

Projekt je určen studentům hudby na úrovni vyšších ročníků konzervatoří či vysokých škol, začínajícím profesionálům a zkušeným amatérům, kteří se zabývají barokní hudbou a mají zájem získat nové zkušenosti čí si ověřit svoje schopnosti v náročnějším projektu.

Účastníkům bude poskytnuto stipendium pokrývající kurzovné, ubytovací náklady a náklady na společnou dopravu v rámci projektu.

Zpěváci:

2-4 soprán

2-4 alt

3-5 tenor

2-4 bas

Instrumentalisté:

1 varhany

1 cembalo

1 violoncello

1 theorba

DO JAKÉHO TERMÍNU A KDE SE PŘIHLÁSIT?

na svetpodlejakuba@gmail.com

do 30. dubna 2023

Prosíme o zaslání nahrávky či odkazu na YouTube, v délce max. 10 minut, obsahující sólový výkon, případně komorní výkon, ve kterém je hlas/nástroj zřetelně slyšet.

RÁMCOVÝ PROGRAM

12. 8. 2023 odpoledne - příjezd, ubytování, schůzka a seznámení s programem

13. 8. 2023 práce s lektory - sál a další prostory fary Litice

14. 8. 2023 práce s lektory - sál a další prostory fary Litice

15. 8. 2023 práce s lektory - sál a další prostory fary Litice

16. 8. 2023 zkouška, koncert v kostele sv. Petra a Pavla, Litice

17. 8. 2023 zkouška, koncert v kostele sv. Jakuba, Prusiny

18. 8. 2023 výlet - zpívání v kapli Mladotice (J. B. Santini-Aichel) - natáčení a koncert v kostele sv. Barbory


Sopranistka Gabriela Eibenová se po absolutoriu na Pražské konzervatoři, studiu v Londýně a účasti na bezpočtu mezinárodních interpretačních seminářích, zaměřila především na koncertní činnost a interpretaci staré hudby. Je vítězkou hudební soutěže Anglo - Czechoslovak Trust v Londýně, finalistkou pěveckých soutěží v Karlových Varech, Trnavě a v Great Grimsby (Anglie). Účinkovala po boku renomovaných umělců jako např. Eduardo Lopez Banzo, Ian Partridge, Simon Standage, Evelyn Tubb, Magdalena Kožená, Peter Kooij, Carlos Mena, Filippo Mineccia, Jean Tubery a mnoha dalších. Vytvořila několik titulních rolí v barokních operách u nás i v zahraničí: J. Blow - Venus and Adonis, J. M. Leclair - Scylla et Glaucus, C. Monteverdi - Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, H. Purcell - Dido and Aeneas (inscenace, která se stala v Čechách představením roku a získala cenu Alfréda Radoka). Režisérka Alice Nellis o ní natočila dokument pro Českou televizi. S varhaníkem a dirigentem Adamem Viktorou založila v roce 2000 vokálně - instrumentální soubor Ensemble Inégal, jehož hlavním tématem je propagace hudebního odkazu českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. S tímto tělesem intenzivně koncertuje na významných mezinárodních hudebních festivalech (Pražské jaro, Oude Muziek Utrecht, Tage Alter Musik Regensburg, Musica Antiqua Brugge, Bach Festival Riga, International Music Festival Santander, Lufthansa Music Festival London, Bachfest Leipzig, Stockholm Early Music Festival aj.) Zpívala téměř v celé Evropě, v Izraeli i Japonsku. Hostovala např. s Českou Filharmonií, Südwestfunk Freiburg, Orquesta Baroca di Sevigla, v operních inscenacích ve Státní opeře Praha nebo Divadle J. K. Tyla v Plzni. Na svém kontě má více jak 30 CD nahrávek.

Ve své pedagogické činnosti zohledňuje Gabriela Eibenová jednak vliv svých učitelů (Libuše Tomiškové, Magdaleny Hajóssyové a Natalie Romanové) a dále školy a techniky, které zásadně ovlivňují pěvecké kvality - práce s dechem, práce s tělem a regenerační cvičení (Škola odhalení hlasu podle Valborg Werbeck-Svärdström a metoda Vítězný dech Gantulgy Ganjuur). Založila pěvecké kroužky v mateřských a základních školách a učila sólový zpěv na ZUŠ. V létě 2017 vedla seminář sólového zpěvu se zaměřením na starou hudbu na konzervatoři v Olomouci a v roce 2018 byla lektorkou 1. ročníku instrumentálně-vokální masterclass zaměřené na interpretaci hudby českého barokního skladatele J. A. Plánického. Své odborné vzdělání si doplnila studiem Teorie a provozovací praxe staré hudby na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a nyní studuje obor historická interpretace na Janáčkově akademii múzických umění.


Jakub Kydlíček studoval obory zobcová flétna (J. Braná) a dirigování (J. Štrunc) na konzervatoři v Plzni, následně pak studoval u Coriny Marti na Schole cantorum basiliensis (Musik Akademie Basel). Během studií absolvoval masterclass u předních osobností staré hudby (P. Holstlag, A. Solomon, C. van Heerden, B. Honig,...) a posléze získal doktorát (Ph.D.) v oboru Historie.

Záhy po svém absolutoriu se stal pedagogem Pražské konzervatoře, kde vede třídu zobcové flétny. Od roku 2012 je rovněž pověřen uměleckým řízením Barokního orchestru Pražské konzervatoře (BOPK). S tímto tělesem provedl mj. řadu neznámých opusů barokní literatury, včetně kompletního provedení oratoria Abgesungene Betrachtungen F. A. Míči. Za nahrávku Haendlových předeher získal s BOPK titu laureáta rozhlasové soutěže Concerto Bohemia (2016).

Na poli staré hudby spolupracuje s předními soubory, jako např. Collegium 1704, Capella Regia, Collegium Marianum, Czech Ensemble Baroque,.. se kterými vystoupil na předních evropských scénách (Pražské jaro, Semperoper Dresden, Teatro Arriaga, Grand Theatre de Luxembourg, Concentus Moraviae,...)

Jako lektor je zván k výuce na seminářích a kurzech staré hudby (Valtice, Holešov) a je častým hostem porot soutěží ve hře na zobcovou flétnu. V letech 2010-16 působil na konzervatoři v Plzni, kde nastudoval řadu studentských operních projektů (Pergolesi, Purcell, Martinů, Pauer). V roce 2009 založil svůj vlajkový soubor CONCERTO AVENTINO a je rovněž zakládajícím členem tria TRE FONTANE.

Pro operní festival Smetanova Litomyšl nastudoval české premiéry barokních oper Pygmalion Jeana-Philippa Rameau a Aci, Galatea e Polifemo Geogra Friedricha Haendela. V nadcházející sezóně bude dirigovat mj. Janovy pašije J. S. Bacha či melodram Ariadna na Naxu J. Bendy.


Lukáš Vendl absolvoval po maturitě na gymnáziu obor varhany ve třídě Prof. Jana Hory na Konzervatoři v Praze. V roce 2003 zakončil studium u Prof. Jaroslava Tůmy na pražské HAMU. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů pod vedením vynikajících světových varhaníků (např. Martina Sandera, Haralda Vogela) i cembalistů (Helmut Franke). V roce 2002 studoval na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku pod vedením Prof. Wolfganga Zerera. Tématem jeho disertační práce je hudební teorie 17. a 18. stol. se zaměřením na tvorbu pro klávesové nástroje. Získal ocenění na několika domácích i zahraničních interpretačních soutěžích. Jako kantor působí v Českobratrské evangelické církvi, je varhaníkem v chrámu ČCE U Salvátora v Praze. Vyučuje na Pražské konzervatoři a na ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze 6. Působí pravidelně jako lektor na letních kurzech staré hudby ve Valticích na Moravě. Věnuje se především poučené interpretaci barokní hudby. Provedl několik novodobých premiér rozsáhlejších vokálně instrumentálních děl např. z archivu kláštera v Želivi. Vede komorní vokální tělesa Ensemble Guillaume a Collegium 419. Jako varhaník a cembalista vystoupil s recitálovým programem mj. v rámci Plzeňského varhanního festivalu, Haydnovských slavnostech, Želivském festivalu, Bachovském týdnu v Budapešti, Smečenském varhanním festivalu, Orlicko-kladském varhanním festivalu aj. Spolupracuje s řadou vynikajících interpretů (Irenou Troupovou, Vilémem Veverkou, Jakubem Kydlíčkem) a souborů (Ensemble Inégal).