hudební dílny 2023

G. Carissimi

16. 8. - 18. 8. 2023

O projektu

Oratoria Historia Ionae a Historia Jephtae jsou vyprávěním známých biblických příběhů, které Giacomo Carissimi (1605 - 1674) zpracoval pro virtuózní zpěváky s doprovodem basso continua.
V jednotlivých dílech se projevuje nejen Carissimiho cit pro dramatické scenérie, ale také se zde vyskytuje řada zvukomalebných efektů, jako je například zobrazení mořské bouře v Jonášovi.
Působení tohoto italského skladatele raného baroka je spojeno s jezuitským vzdělávacím institutem Collegium germanicum, díky němuž byla jeho díla vydatně šířena po celé Evropě.

Ve třetím srpnovém týdnu se uskutečnilo nově nastudované provedení těchto dvou raně barokních oratorií na několika nádherných duchovních místech Plzeňského kraje.

V pátém ročníku hudebních barokních dílen se sešli mladí a nadějní zpěváci a instrumentalisté, aby se společně se známými osobnostmi z oblasti staré hudby zhostili nelehkého úkolu. 


Výsledek jejich snažení si můžete poslechnout ze záznamu ve videu výše. 

Věříme, že Vás potěší. 


VOKÁLNÍ ANSÁMBL | SÓLISTÉ | BASSO CONTINUO

LEKTOŘI GABRIELA EIBENOVÁ | LUKÁŠ VENDL


16. 8. 2023 | 18.00 | kostel sv. Petra a Pavla | Litice

17. 8. 2023 | 18.00 | kostel sv. Jakuba Většího | Prusiny

18. 8. 2023 | 18.00 | kostel sv. Barbory | Manětín


Akci finančně podpořil Plzeňský kraj. 

Pořádáme ve spolupráci s Koinonií Jan Křtitel, Římskokatolickou farností Manětín a městem Manětín.