J. C. F. Fischer

instrumentálně - vokální masterclass

Termín: 13. 8. - 22. 8. 2020

Lektoři:

Gabriela Eibenová / zpěv

Magdalena Malá / barokní housle

Helena Matyášová / barokní violoncello

Lukáš Vendl / basso continuo a korepetice

Jakub Kydlíček / dirigent

O projektu:

Třetí ročník masterclass barokní hudby v rámci projektu Barokní region Čechy - Bavorsko se zaměří na nastudování vybraných částí z díla Johanna Caspara Ferdinanda Fischera "Les Journal du Printemps". Projekt je opět určen studentům a začínajícím profesionálům, kteří se zabývají hudbou vrcholného baroka a mají zájem získat nové zkušenosti či si ověřit svoje schopnosti v náročnějším projektu - zpěvákům (soprán, alt, tenor, bas) a instrumentalistům (housle, viola, violoncello, kontrabas, theorba, cembalo, varhanní pozitiv).

Cílem projektu je nastudování díla a jeho následné provedení na čtyřech koncertech. Premiéra se uskuteční v Liticích u Plzně, druhý koncert proběhne v Bečově nad Teplou nedaleko Krásna, rodného města J. C. F. Fischera, třetím místem, na kterém je už dnes vděčně očekáván barokní orchestr, je bavorský Pfreimd a naposledy je to už tradičně Manětín.

Zpěváci mají jedinečnou možnost pracovat pod vedením lektorky, korepetitora a dirigenta na celkovém nastudování díla a jeho následném provedení za doprovodu barokního orchestru.

Instrumentalisté mají příležitost rozšířit své zkušenosti s nastudováním uceleného díla vrcholného baroka, prací ve skupině, dobovým smykováním a hrou v barokním ladění á = 415Hz.

Spolupráce s Konzervatoří Plzeň umožňuje využít celý Dům hudby, jednu z budov konzervatoře, což znamená dostatečné množství prostoru pro individuální přípravu i komfortní prostory pro jednotlivé třídy.