instrumentálně - vokální masterclass

J. C. F. Fischer

13. 8. - 22. 8. 2020

O projektu

Třetí ročník masterclass barokní hudby v rámci projektu Barokní region Čechy - Bavorsko se zaměřil na nastudování vybraných částí z díla Johanna Caspara Ferdinanda Fischera "Les Journal du Printemps". Projekt byl opět určen studentům a začínajícím profesionálům, kteří se zabývají hudbou vrcholného baroka a měli zájem získat nové zkušenosti či si ověřit svoje schopnosti v náročnějším projektu - zpěvákům (soprán, alt, tenor, bas) a instrumentalistům (housle, viola, violoncello, kontrabas, theorba, cembalo, varhanní pozitiv).

Cílem projektu bylo nastudování díla a jeho následné provedení na čtyřech koncertech. Premiéra se uskutečnila v Liticích u Plzně, druhý koncert proběhl v Bečově nad Teplou nedaleko Krásna, rodného města J. C. F. Fischera, třetím místem, na kterém byl barokní orchestr už vděčně očekáván, byl bavorský Pfreimd a jako poslední místo už tradičně Manětín.

Zpěváci měli jedinečnou možnost pracovat pod vedením lektorky, korepetitora a dirigenta na celkovém nastudování díla a jeho následném provedení za doprovodu barokního orchestru.

Instrumentalisté měli příležitost rozšířit své zkušenosti s nastudováním uceleného díla vrcholného baroka, prací ve skupině, dobovým smykováním a hrou v barokním ladění á = 415Hz.

Spolupráce s Konzervatoří Plzeň umožnila využít celý Dům hudby, jednu z budov konzervatoře, což znamenalo dostatečné množství prostoru pro individuální přípravu i komfortní prostory pro jednotlivé třídy.


Lektoři:

Gabriela Eibenová / zpěv

Magdalena Malá / barokní housle

Helena Matyášová / barokní violoncello

Lukáš Vendl / basso continuo a korepetice

Jakub Kydlíček / dirigent