Poutní mše umělců aneb pouť lívancová 2019

09.08.2019

Tentokrát jsme se museli přesunout do kostela sv. Jana Křtitele na náměstí Manětína. V kostele sv. Barbory, ve kterém se stal zázrak, ke kterému se Poutní mše umělců aneb pouť lívancová váže, se totiž dějí velké věci. Podařilo se nejen téměř dokončit záchranu a opravu vzácných varhan pomocí všech různých uměleckých projektů a díky zásadní pomoci Odboru kultury a památkové péče Plzeňského kraje, ale také se začal opravovat samotný kostel, ten zase díky Ministerstvu kultury ČR, farnosti a zájmu vedení města Manětín.

Letošní Poutní mše umělců se ale velice vydařila i tak. Zahrada u farního kostela, který je běžně používán, poskytla skvělé zázemí pro hry dětí, pro vystoupení Viléma Dubničky a Zdeňka Lahody a nakonec i pro lívancové hody.

Zázrak, který se stal před třemi sty lety u sv. Barbory, jsme si připomněli alespoň divadelní hrou o několika svatých, ve které se objevila také panna Barbora a převyprávěla nám svůj dojemný příběh o lásce a naději.

Mši svatou celebroval P. Emil Soukup, který projektům na záchranu varhan i kostela velice fandí.

Za poskytnutí kresby pro vytvoření pozvánky na tento ročník děkujeme plzeňské výtvarnici Janě Vackové :).