PROBUZENÍ BARBOŘINÝCH VARHAN

2012 - 2021

Počátky projektu

Ve skutečnosti jsme začali na projektu Probuzení Barbořiných varhan pracovat už na jaře roku 2011 poté, co k nám přišla informace o manětínských varhanách a jejich špatném stavu od bývalých studentů Konzervatoře Plzeň - varhaníka Jana Doležela a trumpetisty Jana Vitingera. S těmi jsme 31. 12. 2010 uskutečnili vlastně první koncerty, výtěžek z nich věnovali hudebníci na činnost o. s. Svět podle Jakuba. I náš následný projekt - výstava, vernisáž a derniéra výstavy Matěje Formana (říjen až listopad 2011) souvisel s varhanami v Manětíně - Matějem Formanem věnovaný obrázek byl vydražen ve prospěch tohoto projektu. V prosinci 2011 už koncert České písně v Manětíně nesl název Probuzení Barbořiných varhan v podtitulu. 


PŘEDEHRA BABÍHO LÉTA 
aneb Probuzení Barbořiných varhan

Další menší koncert v manětínském kostele sv. Barbory se uskutečnil 30. 8. 2012.

Účinkovali studenti Konzervatoře Plzeň: Dina Kadyševa, Tomáš Karpíšek, Vít Müller, Tomáš Polák, Barbara Roštíková, Lukáš Švehla, Jana Uhlířová.

Dramaturgie koncertu, kterou sestavili sami studenti i jeho provedení bylo potěšením pro návštěvníky, jenž téměř zaplnili kostel. Částka vybraná na dobrovolném vstupném byla přidána do společného měšce k ostatním již dříve získaným prostředkům na projekt záchrany varhan v kostele sv. Barbory.


Premiéra neobarokní suity
PROBUZENÍ BARBOŘINÝCH VARHAN

skladatelé: Pavel Samiec, Jiří Vyšata, Martin Červenka
provedení: Komorní orchestr posluchačů Konzervatoře Plzeň

Veronika Vildová - housle, Lucie Panošková - housle, Kristýna Duchoňová - housle, Michaela Vyhnálková - viola, Hana Vithová - viola, Dina Kadyševa - violoncello, Miroslav Domanja - violoncello, Iveta Oppová - cemballo, Anna Poubová - kytara, Petr Švantner - kytara, Michal Mikulenka - lesní roh, Radim Vaněk - lesní roh, Mária Michaela Nejezchlebová - fagot, Kristýna Formánková - hoboj, Jana Uhlířová - akordeon, Barbara Roštíková - akordeon

Tři studenti skladby Konzervatoře Plzeň pracovali v průběhu roku 2012 společně na skladbě pro komorní orchestr inspirováni nejen nádhernou atmosférou kostela sv. Barbory, jeho vzácnými barokními skvosty, neobvyklým nástrojem na kůru kostela, ale také manětínskou krajinou. Tato skladba o několika větách v neobarokním stylu byla nastudována jinými studenty Konzervatoře a dramaturgicky spojena s částí koncertu profesionálních hudebníků. Mladí hudebníci se pokoušejí pomoci vlastními silami, učí se odevzdat část svého času i schopností. Na oplátku získávají cenné zkušenosti. Motiv opravy a záchrany duchovních hodnot, ukrytých ve zdánlivě nepotřebném kostele, je nejen pro ně obrovským darem. Úzká spolupráce se ZUŠ v Jagellonské ulici v Plzni nám umožnila pozvat všechny přítomné na výstavu nádherných dětských výtvarných prací, které vznikly letos v květnu v Manětíně v kostele sv. Barbory a nejen tam.

koncerty se uskutečnily: 
28. října 2012, kostel sv. Barbory, Manětín
25. listopadu 2012, Dům hudby, Plzeň
1. prosince 2012, Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánská Týnice

hosty koncertů byli: 
smíšený pěvecký sbor Česká píseň, dirigent - Vojtěch Jouza, varhany - Adam Viktora
Jarmila Vlachová - akordeon, Miroslav Vilímec - housle
soubor Musica ad Gaudium

Projekt získal podporu Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského a pana Petra Formana, herce a režiséra a dnes uměleckého ředitele Plzeň EHMK 2015.

Slovo Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského při koncertu na záchranu varhan u sv. Barbory v Manětíně:

Milí Jakubovi přátelé!

Jsem rád, že máte krásné ideály, právě tak, jako je měl Jakub. Každý člověk potřebuje mít ideály. Jako mladý je má vysoké a ušlechtilé, jak přibývá věku, stává se, že jeho ideály se bohužel redukují a stávají se víc přízemními. Snažte se udržet své ideály vysoké a čisté po celý život. To je možné jedině tak, že se budete snažit tyto ideály s velkým úsilím uskutečňovat. Stejně, jako to dělal Jakub. Je ovšem důležité usilovat o to, abyste těmito ideály nerealizovali sobecky jen svoje přání a svoje potěšení, ale abyste je vnímali jako službu pro druhé, chtěli jimi druhým sloužit a přinášet jim dobro a štěstí.Když se o to budete upřímně snažit, máte naději poznat, že tím nejvyšším ideálem je Bůh. V něm všechny pravé a vznešené ideály mají svůj původ. Každý ideál má v sobě odlesk pravdy, dobra a krásy. Bůh sám je Pravda, Dobro a Krása v plnosti. Proto každý ušlechtilý ideál je dar od Boha, který k Bohu vede toho, kdo ten dar dostal, i ty, kterým jeho uskutečňováním slouží.Bůh dává schopnosti a nadání a zároveň i touhu tyto dary rozvinout a obohatit jimi druhé i sebe. Je velmi důležité si uvědomit, že ten největší dar, který jsme dostali, je sám život. Snažte se ho prožívat tak dobře a poctivě, abyste se svým bytím a jednáním stali velkým darem pro druhé. Znamená to nechtít život rozplýtvat v nejrůznějších hloupostech, ke kterým může svádět mládí a nezkušenost a také falešné chápání svobody jako možnosti dělat cokoliv, bez zodpovědnosti a bez poctivého poslouchání hlasu svědomí. Takové jednání totiž může šance na dobrý život zeslabit nebo dokonce velmi zkomplikovat a omezit, včetně toho, že se pak nepodaří rozvinout a co nejlépe uplatnit všechno to nadání a obdarování.Přeji vám všem, abyste naplno uskutečnili plány, které Bůh s Vámi má. Pak budete šťastní a budete přinášet štěstí i lidem kolem vás. Budu se modlit, aby se vám to podařilo.

Biskup František Radkovský

Za finanční podporu musíme poděkovat Magistrátu města Plzně a Plzeňskému kraji. Za duchovní podporu a spolupráci patří veliký dík pro pátera Martina Sedloně, OMI, Míru Koču, Láďu Lega, farnice Římskokatolické farnosti Manětín, město Manětín, ale také jsme velmi vděční za přijetí a pomoc PhDr. Ireně Bukačové a jejím spolupracovníkům v Mariánské Týnici.

Výtěžek z koncertů byl poskytnut na projekt záchrany vzácných varhan v kostele sv. Barbory v Manětíně. 


POUŤ NEOBAROKNÍ SUITY A VÝSTAVA DĚTSKÝCH OBRAZŮ

Z množství obrázků, které vytvořily děti ze ZUŠ Jagellonská, aby tak podpořily svoje starší kolegy hudebníky v jejich snažení a samy vyjádřily své pocity z nádherného a duchovně bohatého prostředí kostela, byl vybrán soubor o přibližně sedmdesáti obrazech. Dětské práce byly adjustovány, aby tak byly připraveny na svou pouť spolu s Komorním orchestrem Konzervatoře Plzeň a originální skladbou.

Naším cílem není pouze získání finančních prostředků z dobrovolného vstupného a případných darů, které poslouží k záchraně varhan. Chtěli bychom opět vzbudit zájem o místo, které se v minulosti těšilo přízni nejen místních obyvatel a bylo významnou poutní tradicí. Ať už to bylo dané jeho patronkou, nebo zajímavostí samotné stavby, nebo snad zázračnou studnou, tisíce poutníků přicházely dvakrát do roka a přinášely dary.


24. května 2013 - Kostel Panny Marie Nanebevzetí v Plasích

první místo, které na své letošní pouti navštívil Komorní orchestr studentů Konzervatoře Plzeň

Neobarokní suita se hrála poprvé po delší době opět před publikem. Cembalového partu se ujala paní prof. Müllerová, což bylo pro studenty úžasným povzbuzením. Jen pro tento večer jsme instalovali vlastně poprvé nově sestavenou výstavu dětských výtvarných děl.

Po studentském orchestru vystoupil se svým programem pěvecký smíšený sbor Komorní soubor českých muzikantů z Plzně.


9. června 2013 - Frišova vila - Plzeň

Další koncert, kterým jsme chtěli návštěvníky seznámit s úžasným prostorem, kterým je kostel sv. Barbory, ale nejen s tím.

Opět jsme nainstalovali výstavu, získali jsme prvního patrona jednoho z obrázků.

Komorní orchestr tentokrát podpořil svou skvělou hrou na violu pan prof. Josef Fiala.

Ve druhé polovině komorního setkání nedělního odpoledne zněly sólové skladby od G. Jacoba, J. S. Bacha, P. Fialy a A. Piazzolly v podání jednotlivých členů orchestru - M. M. Nejezchlebové, K. Duchoňové, B. Roštíkové, D. Kadyshevy a P. Švantnera.

Dobrovolné vstupné jsme ponechali Frišově vile.


23. června 2013 - Meditační zahrada - Plzeň

Vydali jsme se na cestu, abychom posbírali možná jen drobné - ale i za ty jsme vděční - na důležité kroky vedoucí k opravě varhan v kostele sv. Barbory. Nicméně na naší cestě jsme si uvědomili, že peníze na opravy jsou potřeba i pro jiná místa. A my nepotřebujeme jen peníze, ale především zájem lidí, budoucích návštěvníků nebo snad i příštích poutníků. A tak jsme se rozhodli a dobrovolné vstupné z tohoto koncertu jsme věnovali na opravu cest v Meditační zahradě. Na oplátku se o nás pěkně postarali.

Hrálo se venku před kaplí, slunce hřálo a atmosféra byla krásná. I v druhé půli koncertu ji naplnil pan Jiří Vyšata (jeden z autorů neobarokní suity) svojí hrou na harfu, kterou doprovodili ptáci z korun okolních stromů.

Získali jsme dokonce druhého patrona dalšího obrázku.

A také poděkování otce biskupa.


2. srpna 2013 - areál zámku Chanovice

V Chanovicích už mají opraveno. Očekávali nás s radostí a zvědavostí. Z výkonu studentů opět podpořených panem prof. Josefem Fialou a jeho virtuosní violou byli nadšeni a věříme, že na nás nezapomenou a přijedou se někdy podívat do sv. Barbory.

Ve druhé půli koncertu zazářil akordeonista Petr Vacek.

Výstavu jsme opět instalovali, aby návštěvníkům umocnila dojem z hudby.

Neuvěřitelně krásné odpoledne a večer zakončil neuvěřitelný kapr s koprovou omáčkou - specialita místního pana hospodského.

Vstupné jsme dostali na cestu s sebou, takže jej přikládáme do měšce na varhany.

A ještě něco - Chanovice jsou milým místem nejen pro nás, ale hlavně pro jednoho ze skladatelů - Pavla Samiece.

A další cesta je před námi...


VÝSTAVA DĚTSKÝCH OBRAZŮ V DOMĚ HUDBY

Od 18. 11. 2013 do 10. 1. 2014 jsme vystavovali v Domě hudby.

Dětské obrazy tento moderní a krásný prostor rozsvítily svou barevností a prohřály upřímností a radostí svých autorů. Výstava měla mnoho kladných ohlasů nejen z řad návštěvníků Domu hudby, ale také z řad studentů a profesorů Konzervatoře Plzeň, jíž tato budova patří. Na vernisáži výstavy se sešli téměř všichni, kteří měli s projektem něco společného - muzikanti, malí výtvarníci, jejich učitelky, pan starosta Manětína i pan starosta Chanovic, kde jsme v létě 2013 byli s výstavou i koncertem, a také oba patroni projektu, Mons. František Radkovský a Petr Forman.

Sborník textů a obrázků, který vznikl na podporu projektu, dostal požehnání od otce biskupa. Byl to velmi silný moment celého podvečera.