Poděkování

Několik let příprav, náročných ale krásných deset dnů s nádhernými lidmi a konečně dva úžasné koncerty 5 řek jsou sice za námi, ale to není konec! Myslíme, že naopak. Objevila se před námi nová cesta. Voda, která se tím směrem vylila, nám jí ukázala. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří vytvořili tu řeku plnou odvahy, lásky, víry a porozumění, všem, kteří se jakýmkoliv způsobem dotkli projektu 5 řek. Seznam je tak dlouhý, že na něj zatím nebyl prostor na žádném pódiu ani na tiskové konferenci apod. Zvolili jsme tedy náš web.

Prvním člověkem, který si zaslouží naši velikou úctu a obdiv, je Norman Gamboa. V našich očích je skutečný hrdina. Jako jeden z mála se nelekl ani v čase naší největší bolesti a zůstal s námi - soucitný, chápající, čekající, věřící a připravený na úkol, který se objevil někdy před třemi lety.

Byl to jediný možný dirigent, který mohl a chtěl vést orchestr složený pro řeky. Bez jeho obrovské zkušenosti, obětavosti, trpělivosti a nehrané skromnosti by to vše nebylo možné. Je to absolutně neuvěřitelný člověk, který přiletěl z USA na vlastní náklady, prošel s námi všemi strastmi a těžkostmi v těch dnech stěhování orchestru z místa na místo, nepohodlím, zimou i deštěm a nic za to nechtěl - jen byl s námi všemi a pracoval s ostatními.

Další veliký dík patří týmu, který byl opravdu mladý - naše Bára, Péťa Náhlíková, Maruška Nejezchlebová a Lukáš Švehla. Bylo třeba ohlídat všechny naše studenty, aby byli tam, kde měli být včas, aby se včas najedli, mohli se pohybovat po městě, užili si i volný čas, aby se cítili dobře, aby se všechny potřebné nástroje dostaly na správná místa, aby se pulty nepoztrácely, aby, aby, aby...........bylo toho opravdu hodně. A tyhle naše děti byly skvělé :).

Děkujeme všem zahraničním studentům z Mons, Košic, Rigy i Wroclawi, kteří měli tu odvahu přijet do města, které neznají a neznali ani ty, se kterými přijali ten zodpovědný úkol - nastudovat během několika dnů nové skladby od pro ně neznámých autorů. Museli se přizpůsobit, sklonit před společným zájmem, přestože hráčské kvality některých z nich jsou na velice vysoké úrovni.

Stejně tak se museli sklonit a snažit se pochopit podstatu celého projektu profesionálové, kteří pomáhali s obsazením některých náročných partů - Katarina Ševčíková (harfa), Eva Outratová (viola), Matouš Křiváček (kontrafagot), Marta Neumannová (angl. roh).

Za rychlé zastoupení nemocné studentky z Rigy děkujeme Kateřině Buriancové!

Veliký dík patří studentům, kteří už v současné době mají studium na konzervatoři za sebou a studují na vysokých školách nebo jsou už zaměstnaní. Ti si udělali čas, chtěli se účastnit projektu a nechtěli žádnou kompenzaci - někteří znali Jakuba, někteří znají příběh - Michal Mikulenka (lesní roh), David Kovář (basklarinet), Maruška Nejezchlebová (fagot), Lukáš Švehla (bicí), Vojta Kukučka (trubka).

Děkujeme také studentům pražských škol, kteří se připojili k projektu a strávili v Plzni čas společně s ostatními.

Díky patří samozřejmě také všem studentům Konzervatoře Plzeň, kteří se zúčastnili projektu a věříme, že pro ně byl velikou zkušeností.

Díky patří ředitelům a zástupcům všech škol, kteří do projektu šli s námi a uvěřili, že to společně dokážeme. Bez trpělivé a vstřícné komunikace by se nám nepodařilo složit orchestr. Takže veliký dík přátelé! Michel Stockhem, Róbert Galovics, Michaela Revťáková, Maija Sipola, Gunta Miheloviča, Maria Brzuchowska, Miroslav Brejcha, Jana Ryšková, Ivan Audes, Zbyňek Paďourek, Martin Koukolík, Adam Viktora, Marek Špelina - to jsou oni :).

Poděkování patří také sbormistrovi Vojtěchu Jouzovi, který připravil sbory a ještě stihl v době, kdy se konala premiéra, přivítat na svět svého potomka. Samozřejmě děkujeme sborům za jejich snahu zhostit se nelehkého úkolu a jejich dobrovolný vklad projektu 5řek.

Velmi děkujeme panu Romanu Janálovi, že propůjčil svůj profesionální hlas projektu 5 řek.

Nesmíme zapomenout na milou odbornou pomoc s odvozem nástrojů i lidí firmou Služba školám - jmenovitě panu Tomáši Vláškovi.

Také děkujeme všem studentům, kteří pomáhali se stěhováním nástrojů, pultů a ostatní techniky.

Konzervatoři Plzeň, Plzeňské filharmonii a také Pražské konzervatoři děkujeme za zapůjčení velice podstatných nástrojů.

Děkujeme Židovské obci v Plzni za bezplatné poskytnutí prostoru Velké synagogy, stejně tak městu Tachov za možnost uspořádat koncert v Jízdárně ve Světcích.

Děkujeme spolku KOS Planá a Blance Borůvkové, která přivedla mnoho lidí z tohoto sdružení do Světců, aby pomohli také s organizací praktických věcí v této nádherné budově - Janě Křístkové, Michaele Mertlové, Janě Basákové, starostce Martině Němečkové, Petře Tomáškové, Petru Pilnému, Tomáši Tomáškovi, Honzovi Florianovi, Zdeňku Borůvkovi, Gabče Berkové, Davidu Koubíkovi.

Děkujeme dobrovolníkům a andělům, kteří pomohli ve Velké synagoze - mezi dalšími - Benjaminu Faflíkovi, Filipu Čermákovi, Jakubu Červenému, Nikole Varmužové, Kristýně Berkovcové, Ivaně Kotasové, Kláře Heřmanové.

Za zpestření after party v DEPO2015 děkujeme skupině 3 Dee a kapele Art Time.

Za grafiku a mnoho a mnoho hodin práce, kterou udělal z dobré vůle a z přátelství, děkujeme velice Michalu Novákovi.

Také všem z Tiskárny Král a panu Janu Královi za jejich obětavý a vstřícný přístup, neuvěřitelné ceny a milou podporu.

Veliké poděkování patří Markétě Špelinové, Báře Roštíkové a Honzovi Lichtenbergovi za rychlé a přesné překlady našich myšlenek a tudíž možnost komunikace se zahraničními školami.

Janu Hasenöhrlovi děkujeme za poskytnutí jeho hudby pro trailer k projektu.

Děkujeme Petru Formanovi, Jiřímu Sulženkovi a Andree Žižkové za to, že byli po celou dobu příprav projektu velice blízko.

Děkujeme vedoucím politikům a všem institucím, které nás podpořily finančně.

Poděkování patří také novinářům a všem médiím, která věnovala pozornost projektu 5 řek a umožnila nám vyjádřit mnohé důležité myšlenky.

Díky také týmu o.p.s. 2015 za podporu v mediální kampani a vstřícnou pomoc se zajištěním některých technických detailů.

Paní Václavě Zelenkové děkujeme za její milou podporu a pomoc s 5 pramínky.

Paní Haně Fialové děkujeme za praktickou pomoc s překročením některých komplikovaných míst v projektu.

Děkujeme pochopitelně skladatelům, že vyslyšeli naší prosbu, stvořili dílo a odevzdali je do našich rukou.

Děkujeme také Janě Braunové za fotografie z Velké synagogy.

Přejeme všem všechno dobré, mnoho osobních úspěchů, radost ze své práce, lásku a důvěru jejich okolí.

Byl to velice náročný, ale nádherný čas s Vámi všemi. Podle reakcí, které se k nám dostávají z našeho okolí, se podařilo projektem 5 řek a jeho velkolepým závěrem v podobě obou koncertů otevřít a potěšit srdce mnohých :).

Máme Vás rádi :) .

PS: Pokud jsme přeci jen na někoho zapomněli, odpusťte nám to, je Vás vážně moc :) .