Příběhy obrazů a tónů

2011

Příběhy Jiřího Stránského, básně pro děti od Františka Hrubína a ilustrace Matěje Formana inspirovaly studenty skladby Konzervatoře Plzeň Pavla Samiece, Jiřího Vyšatu a Martina Červenku k vytvoření hudebních děl, která zazněla poprvé v den zahájení výstavy v Domě hudby.

Jednotlivé skladby v podání mladých hudebníků na sebe navazovaly a provázely diváky již od vchodu Domu hudby nejdříve do foyer, kde byla instalována hlavní část výstavy. Kolem ilustrací vystavených na schodišti pak diváci vystoupali za stálého hudebního doprovodu do koncertního sálu v prvním patře. Tam uvedené skladby přinesly zpětně inspiraci Matěji Formanovi, jenž během hudebního vystoupení vytvořil originální grafický tisk. Skrytý před zraky diváků za plátnem, na které byla v detailech promítána jeho práce, uzavřel spojení mezi literaturou, výtvarným uměním, hudbou a filmem.

Obrázek vzniklý při vernisáži věnoval Matěj Forman občanskému sdružení Svět podle Jakuba a účinkujícím hudebníkům. Získal čestné místo v prostoru Domu hudby.Celá multimediální koláž byla natočena kamerami studenty ÚUD v Plzni. Vzniklý záznam bude použit do připravovaného dokumentárního filmu.