Úhlava

Martin Červenka

"Během mých středoškolských let jsem každý týden cestoval mezi Železnou Rudou a Plzní a je tomu tak i dodnes, proto je symfonické ztvárnění Uhlavy pro mě jedinečnou příležitostí pro vyjádření obou těchto úžasných světů, které jsou po mě historií, současností a věřím, že i budoucností.

Jedná se o hudbu programní či absolutní? Pokud v dnešní době píšeme symfonickou skladbu, v jejíž názvu je jméno řeky, nevyhneme se jisté alegorii se symfonickým cyklem Má vlast od Bedřicha Smetany. Vltava, byla a je od svého vzniku ukázkovým vzorem symfonické programní hudby, proto se může skladatel pohybovat na velmi tenkém ledě a musí si dávat pozor, aby se ve své řece neutopil.
Avšak člověk se nesmí bát - řeka také teče neustále vpřed a dokáže se vypořádat s leckterou překážkou. Proto jsem se rozhodl ztvárnit Uhlavu co nejšířeji to jde - programně i absolutně, konkrétně i abstraktně. V Uhlavě můžeme slyšet zasněžené hory Šumavy či majestátný kolos bran města Plzně. Je v ní vyobrazen známý kraj - domov, radost, ale i smutek a strach z minulosti, o které vypráví Jan Pilař ve své básni Zde jsou mé oči, kterou jsem si z části dovolil použít."

Martin Červenka


Martin Červenka se narodil 8. září 1984 v Rokycanech. Po absolvování plzeňské konzervatoře (obor klavír, žák prof. Anny Černé) byl přijat na Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity, kde studoval obor Sbormistrovství pod vedením doc. Zdeňka Vimra. Paralelně si dále na plzeňské konzervatoři rozšiřoval své kompoziční dovednosti studiem oboru hudební skladba (žák doc. Jiřího Bezděka). K jeho dosavadním skladatelským úspěchům patří ocenění v aranžérské soutěži sborového festivalu Jirkovský Písňovar a čestné uznání za sborový cyklus Tři duchovní zpěvy v mezinárodní skladatelské soutěži Festivalu sborového zpěvu v Jihlavě (2010). 

Kromě svých činností v Plzni působí i v Železné Rudě, kde učí sborový zpěv, hru na klavír a hudební nauku na místní pobočce ZUŠ Nýrsko a kde v roce 2006 založil neprofesionální smíšený sbor, s nímž koncertuje nejen v místě a jeho okolí, ale i v zahraničí, zejména v Německu, Itálii a v Anglii. Od roku 2011 vede, společně se sbormistrem Lukášem Markem, Komorní sbor českých muzikantů, složený ze studentů plzeňské pedagogické fakulty, se kterým dosáhl zlatého pásma na festivalu Jirkovský písňovar (2012) a Canti veris Praga (2013), kde získal i Cenu Zdeňka Lukáše za provedení jeho skladby Pater Noster.V roce 2013 založil dětský pěvecký sbor, jehož členy jsou mladší i starší děti ze Železné Rudy a Nýrska. Od téhož roku externě spolupracuje s operetním a muzikálovým oddělením Divadla J.K. Tyla v Plzni, kde se podílí na nácviku zejména ansámblových (sborových) čísel.