Úslava

Pavel Samiec

 "Anglický básník Gerard Manley Hopkins ve svých spisech dost často psal o vnitřní krajině duše. Umělecké dílo podle něj vzniká tehdy, odpovídá li struktura a tvar krajiny vnější podobně uspořádané krajině vnitřní. Příroda, která nás obklopuje, vždy byla a bude nevyčerpatelným zdrojem inspirace. Já jsem si krajinu kolem řeky Úslavy velice oblíbil. Dokonce jsem si na počátku samotného komponování udělal výlet k obci Lukoviště a napil se z pramene řeky. Častokrát jsem jezdil na kole k soutoku u sv. Jiří. Po celém toku této řeky je spousta magických míst, která nás neustále nutí k opětovným návratům a při každém návratu pak člověk objevuje něco nového. Avšak soutok u kostela sv. Jiří je bezesporu místem nejmagičtějším. K řece jsem se nevydával proto, abych poslouchal zpěv ptáků, či šumění lesů a vod jak by se mnohým mohlo zdát. Mé výlety se soustředily spíše na náladu a určitou poetičnost, kterou v sobě tato krajina ukrývá. S nashromážděnými pocity jsem se pak vracel k práci na Úslavě a snažil se vše vyprávět hudbou."

Pavel Samiec


První hudební vzdělání získal na ZUŠ Sokolovská - Plzeň ve třídě Dany Šaškové, kde se v letech 1990-2000 učil hře na akordeon. V letech 2000 - 2006 studoval akordeon na konzervatoři v Plzni ve třídě Ludmily Rottenbornové. Od roku 2006 Pavel Samiec (*1984) pokračoval ve studiu na Pedagogické fakultě ZČU, kde navštěvoval nejprve třídu prof. Jaroslava Vlacha a poté Mgr. Jarmily Vlachové. Jako akordeonista se zúčastnil mnoha národních i mezinárodních soutěží. V roce 2003 vyhrál mezinárodní akordeonovou soutěž ve švýcarském Reinachu.

Základy kompozice mu poskytl prof. Jaromír Bažant a dále pak chodil na konzultace k doc. Jiřímu Bezděkovi. Od roku 2006 se vzdělával v kompozici na konzervatoři v Plzni ve třídě právě doc. J. Bezděka. Skladby Pavla Samiece zní u nás i v zahraničí a jsou hrány na národních i na mezinárodních soutěží. V roce 2009 získal Pavel Samiec čestné uznání ve skladatelské soutěži "Generace 09" a to konkrétně za skladbu Našeptávač - fantasie pro housle a akordeon. Také získal ocenění "Plzeňský Orfeus 2009" od Nadace 700 let města Plzně. Toto ocenění mu bylo uděleno za reprezentaci města Plzně v umělecké oblasti. Stejného uznání se mu od Nadace 700 let města Plzně dostalo i v roce 2012. V tomto roce se Pavel Samiec probojoval do finále skladatelské soutěže v Madridu a byla zde premiérována jeho skladba Canción del amor y Danza de la muerte, která byla zkomponována na objednávku Orquesta Sinfónica Chamartín (Madrid).

V roce 2013 se Pavel Samiec probojoval do finálového kola mezinárodní skladatelské soutěže Antonína Dvořáka. Po finálovém kole, které mělo podobu pětidenního komponování na zadaná témata, se umístil na prvním místě a stal se absolutním vítězem celé soutěže. V současné době se věnuje pedagogické a skladatelské činnosti. Od roku 2006 vyučuje Pavel Samiec na ZUŠ Sokolovská v Plzni a od roku 2011 na konzervatoři v Plzni. Zde vyučuje hudebně teoretické předměty.