Varhany sv. Barbory

2011 - 2021

Barokní varhany z roku 1721 v kostele sv. Barbory v Manětíně postavené předním pražským varhanářem Leopoldem Spiegelem jsou pravděpodobně jediným nástrojem dochovaným v původní podobě. Právě díky jejich zvuku a technickým možnostem, které zcela odpovídají době, v níž byl nástroj postaven, jsou tyto varhany skutečným světovým unikátem nejen pro hudebníky. Jsou vlastně fyzickým důkazem duchovního života našich předků. Je to nástroj mimořádné umělecké hodnoty, svojí kvalitou naprosto srovnatelný například s mistrovskými houslemi Stradivariho.


Kostel sv. Barbory je dnes pro veřejnost uzavřen. Jeho kouzlo můžete přijít obdivovat při některém z koncertů či jiných aktivit, o kterých se dozvíte nejlépe na fcb Svět podle Jakuba, nebo na stránkách města Manětín

RESTAUROVÁNÍ

1. ETAPA

Na začátku toho úkolu jsme byli s naší vírou a nadějí v budoucí nápravu vlastně sami - tedy určitě ne tak úplně sami - měli jsme Svět podle Jakuba.

Když jsme objevili spojence v tehdejším administrátorovi farnosti Manětín Láďovi Legovi a později i v oblátech, kteří tuto farnost spravují, začala ta naděje přerůstat v důvěru a radost.

A když jsme k tomu úkolu přivedli tehdy první hudebníky - studenty Konzervatoře Plzeň, důvěra a radost sílila a začala kvést.

Během těch sedmi let se podařilo uskutečnit s pomocí úžasných a ochotných lidí mnoho projektů, koncertů, výstav a dalších akcí, které všechny pomohly získat také důvěru příslušných úřadů a lidí v nich pracujících. Tak se stalo, že všichni ti, kteří pracovali pro projekt záchrany, přispívali finančně nebo jinak pomáhali, se dočkali prvních plodů.

Částka, která se podařila nasbírat na transparetním účtu do konce léta 2017, umožnila požádat o grant na obnovu movitých kulturních památek, který vypsal Plzeňský kraj. Pro varhany se takto získala částka 450.000 Kč. Společně s 300.000 Kč z projektů, které činily 40% spoluúčast, jsme se pustili do 1. etapy restaurování varhan.

A začala se objevovat nová zajímavá překvapení...

Z restaurátoské zprávy pana varhanáře Dalibora Michka:

"V červnu 2017 byl stroj varhan manětínského kostela svaté Barbory rozebrán a po odstranění hrubých nečistot odvezen do Studének...Po částečném rozebrání obou víceskladových klínových měchů jsme zjistili, že jsou podstatně starší než manětínské varhany. Zápisy, které o tom svědčí, byly podrobně zdokumentovány a během následujících úkonů úzkostlivě chráněny..."

Na vyřešení otázky odkud původně měchy pocházejí a jak se možná dostaly do rukou varhanáře Leopolda Spiegela si musíme ještě počkat, ale už dnes tušíme, že tyto měchy jsou nejstarší v celé České republice.


V první etapě restaurování byly tedy citlivě opraveny měchy nástroje tak, aby se zachovaly všechny vzácné a historicky nenahraditelné prvky - například staré pergameny. Přistoupilo se k restaurování vzdušnic, píšťalnic, traktury i části dřevěných píšťal.

2. ETAPA